Select Page

Congratulations to Ffion Hâf Jones for her recent success in the 2014 National Eisteddfod

Llongyfarchiadau i Ffion Hâf Jones ar ei llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol 2014 yn Sir Gâr eleni. Derbyniodd yr ail wobr yng nghystadleaeth yr Unawd Cerdd Dant agored ac hefyd yn yr Unawd Lieder dros 25 oed. Daeth i’r brig yng nghystaleaeth yr Unawd Contralto dros 25 oed, ac yn sgil hyn mynd ymlaen i gystadleaeth Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas, yr ymgeisydd ieuengaf i gyrraedd y rownd terfynol, yn 26 mlwydd oed.

Bevan Buckland LLP Eisteddfod success

Congratulations to Ffion Hâf Jones for her recent success in the 2014 National Eisteddfod held in Carmarthenshire. She received second prize in the Open Cerdd Dant Solo and also in the Lieder Solo over 25 years of age. Winning the Contralto Solo over 25 years of age gave her the opportunity to compete for the David Ellis Memorial Prize – The Blue Riband, being the youngest competitor to reach this final at the age of 26.

Ffion is an Audit Department Senior in our Swansea Office – pictured far right in the image above.

www.bevanbuckland.co.uk/services/payroll-auto-enrolment Tel: 01792 410117

Bevan Buckland Accountants Swansea Tel: 01792 410100

Bevan Buckland Accountants Haverfordwest Tel: 01437 760666

Bevan Buckland Accountants Pembroke Tel: 01646 682383

Bevan Buckland Accountants Carmarthen Tel: 01267 233115